CS EN

Delta

Home / Delta

Organizační struktura Delty

(aktual. 01.01.2015)

        Pokud jsou střípky informací o Deltě pravdivé a alespoň trochu přesné, tak Delta je (mohla by být) organizačně dělena následovně:

                        

A Squadron (Eskadra A)

- Troop 1/assault/-Team A, Team B, Team C

- Troop 2/assault/-Team D, Team E, Team F

- Troop 3/recce/-Team G, Team H, Team I

B Squadron (Eskadra B)

- Troop 1/assault/-Team A, Team B, Team C

- Troop 2/assault/-Team D, Team E, Team F

- Troop 3/recce/-Team G, Team H, Team I

C Squadron (Eskadra C) 

- Troop 1/assault/-Team A, Team B, Team C

- Troop 2/assault/-Team D, Team E, Team F

- Troop 3/recce/-Team G, Team H, Team I


D Squadron - Command and Control /Headquarters/ (Eskadra D - velení a řízení /hlavní štáb/)
- Aviation platoon (Letecká četa)
- "Funny platoon" (četa pro zvláštní účely při podpůrných akcích - jsou v ní začleněny i ženy)

 

E Squadron - Communications, Intelligence and Administrative Support (Eskadra E - spojení, rozvědka a  týlové zabezpečení )

F Squadron - Operational Arm (Eskadra F - operační křídlo)

- Medical detachment (Zdravotnicko-lékařské oddělení)

 

pozn.: Squadron (eskadra) bývá někdy nesprávně překládána jako rota. Ačkoliv označení eskadra přísluší spíše letectvu nebo námořnictvu, Delta používá toto označení dle vzoru SAS.

 

Počet personálu Delty (včetně podpůrného) se pohybuje mezi 800 - 1000. V každé z eskader A, B a C, které jsou primárně bojové a jsou vlastně základním článkem Delty, je cca 40 - 50 operátorů. Eskadra A, B i C je každá ještě rozdělena na tři tzv. Troops (oddíly). Jsou vždy rozděleny tak, že první  a druhý jsou tzv. Assault Troop. Tyto jsou určené pro přímý boj (především DA). A třetí je tzv. "Recce" Troop, který je specializován na průzkum a sledování (jsou to však rovněž specialisté na provádění DA a mnohdy operují společně s Assault Teamy).

 

Samotné Troops se ještě dělí na Teams (týmy). Každý Troop se skládá ze tří Teams. Jednotlivé Teams se označují standardně dle písmen abecedy (zde se bohužel nepodařilo přesně zjistit dle jakého pravidla, zda do vyčerpání celé abecedy nebo pouze do určitého písmene a pak znovu od A?).

 

Standardní tzv. Delta Team, v případě Assault Troops, se skládá z pěti operátorů. U "Recce" Troops jsou týmy velmi pravděpodobně čtyřčlenné (objevují se ale i informace o tříčlenných Recce Teamech).

 

Počty členů jednotlivých týmů se však mohou individuálně měnit, dle nasazení a druhu plněného úkolu.

 

Pokud by byl plně zachován koncept SAS, mělo by platit, že zaměření jednotlivých Troop's je podle způsobu a prostředí nasazení, tedy: AIR/HALO, SCUBA/BOAT, MOUNTAIN a MOBILITY, ale vzhledem k výše popsanému rozdělení je jasné, že takové rozdělení není možné. Důvodem je, že jednotlivé eskadry jsou rozděleny na tři troops, nikoliv čtyři, jak je tomu u SAS. Předpokládá se tedy, že až jednotlivé Teams jsou zaměřeny na jeden ze čtyř způsobů a prostředí nasazení. Samozřejmě s tím, že jsou všichni kvalifikováni jako výsadkáři.

 

Také je zde mnoho indicií pro předpoklad, že operátoři "Recce" Troops jsou specializováni jako odstřelovači. Máme zde tedy tři odstřelovačské týmy pro každou eskadru. O tom prosakovali informace z různých zdrojů již v mnohem dřívějších letech, ale dosud nebyla úplně jasná organizační struktura.

 

Při použití ID označení jednotlivých operátorů se používá třímístný kód. Jedná se sice o interní systém ID, ale je viditelný i pro nezúčastněného pozorovatele např. v podobě tzv. ID Patches nošených na rukávech a zadní části helmy. ID kód je třímístný a je převážně tvořen dvěma písmeny a jednou číslicí. První písmeno by mělo označovat příslušnost ke konkrétní eskadře a druhé k týmu. Co konkrétně znamená číslice se lze jen dohadovat (může se jednat o jakési pořadí v týmu apod.). Zatímco písmena označující příslušnost k týmu jsou pravděpodobně shodná s reálným rozdělením (označením) týmů, tak co se týká bojových eskader A, B a C, každá má přiřazeno úplně jiné písmeno abecedy, než ve skutečnosti. S velkou pravděpodobností tak operátoři eskadry A nosí ID kód začínající písmenem X, eskadra B používá a operátoři eskadry C užívají ID kód začínající písmenem Z. V mnoha případech je možné to vypozorovat na dostupných fotografiích.

 

 

 

Předkládáme zde organizační strukturu Delty, ale v určitých detailech se může od reality bohužel lišit. Delta je jednotkou, která stále podléhá přísnému utajení a jakékoliv zaručené informace mohou být proto zkreslené.
Nicméně zde předložená základní organizační struktura 1st SFOD-D je více než jen pravděpodobná, i když s jistotou by to mohl tvrdit pouze skutečný příslušník Delty. My jsme pouze nadšenci, snažící se zjistit co možná nejreálnější podobu skutečné "Delta Force" a nashromáždit co nejvíce pravdivých či nejpravděpodobnějších informacích o její činnosti.