CS EN

About Us

Home / About Us

(aktual. 04.12.2017)

Celý současný název jednotky je:

Headquarters Company
United States Army Special Operations Command
(C Squadron, 1st Special Forces Operational Detachment - Delta /3rd Troop/)
Military Airsoft Club Trutnov. Zkráceně HQ Co. USASOC (C Sdn. 1st SFOD-D), MAC Trutnov.

Vznik jednotky se datuje dnem 1. 6. 2001. Pravdou však je, že zakládající členové se pohybují v oblasti Military AS již od roku 1995, kdy stáli u zrodu 7th SFG(A) Trutnov, která fungovala do roku 2014. Nyní již není tato jednotka aktivní a něteří další členové se přidali k nám.

Do 1. poloviny roku 2011 odpovídal název jednotky zaměření ("assault team"): Headquarters Company, United States Army Special Operations Command (C Squadron 1st Special Forces Operational Detachement - Delta /1st Troop/Team E/), Military Airsoft Club Trutnov. Zkráceně HQ Co. USASOC (C Sdn. 1st SFOD-D), MAC Trutnov.

Založení HQ Co. USASOC (C Sdn. 1st SFOD-D), MAC Trutnov mimo jiné předcházelo shromažďování dostatečných informací a pátrání po nich. Bez toho by nebylo možné napodobovat jednotku, o které koluje řada mýtů a polopravd. Shromáždění dostatku kvalitních informací v případě "Delta Force" není nic jednoduchého. Ale sehnat se dají. Většinu z těch, které jsme získali najdete na našich stránkách. Budeme se snažit je průběžně doplňovat, tak jak je aktualizované budeme získávat.

V dnešní době zakládání různých aliancí jednotkami zaměřenými na KVH, či Military Airsoft jsme ani my nezůstali pozadu a stáli jsme u zrodu skupiny podobně smýšlejících jednotek a teamů z celé republiky. Tato aliance dostala název USSOCOM Aliance CZ. Jejím účelem je pružnější plánování, realizace společných cvičení a akcí s reálnými scénáři, kdy by mělo docházet k nasazení konkrétních týmů dle vlastního zaměření. Členská základna se postupně rozšířila a stále rozšiřuje.

Náš tým byl do nedávné doby zaměřen svou činností na roky 2001 - 2005. V současné době je zaměřen na období let 2003 - 2009: válka v Afganistánu a Iráku. Tomu odpovídá, i když samozřejmě ne úplně dokonale, naše výstroj a výzbroj. Všechny naše zbraně jsou airsoftové AEG makety skutečných zbraní. Výstroj odpovídá obecnému vzoru, jaký vídáme na fotografiích skutečných operátorů 1st SFOD-D/CAG/ACE. Naší činností se snažíme hlavně o autentické napodobení činnosti průzkumné ("recce") Troop. Jednotka je v současné době složena ze tří týmů - Team G (Golf), Team H (Hotel) a Team I (India). A jsme tak na plném stavu celé Troop.